Szkolenia BHP


Szkolenie dla Pracowników Administracyjno-Biurowych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno- biurowych metodą samokształcenia kierowanego.


Szkolenie wysokościowe

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie pracowników wykonujących i osób nadzorujących wykonywanie prac na wysokości.


Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami metodą samokształcenia kierowanego.


Szkolenie z pierwszej pomocy

Szkolenia wraz z testem egzaminacyjnym znajdują się na naszej platformie szkoleniowej.


Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia wraz z testem egzaminacyjnym znajdują się na naszej platformie szkoleniowej.


Szkolenie BHP dla osób pracujących z azbestem

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w zakresie usuwania azbestu,transportu azbestu i składowania azbestu.


Szkolenie instruktorów w zakresie metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego i praktycznego BHP

W celu uzyskania pełnych uprawnień dających możliwość przeszkolenia pracownika z zakresu podstawowej wiedzy BHP przedstawiamy Instruktaż stanowiskowy.


Szkolenia dla pracowników inżynieryjno-technicznych.

Nasze szkolenie jest kierowanie do pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Minęły 2 godziny od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl