Szkolenie instruktorów w zakresie metodyki
prowadzenia instruktażu stanowiskowego i praktycznego BHP

W celu uzyskania pełnych uprawnień dających możliwość przeszkolenia pracownika z zakresu podstawowej wiedzy BHP przedstawiamy Instruktaż stanowiskowy, który dotyczy:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;

2) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1;

3) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

W środowisku pracy występują czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe, które mogą powodować urazy ciała pracownika, choroby zawodowe, obniżenie sprawności organizmu, a nawet śmierć.

Czynniki występujące na ww. stanowisku pracy, to czynniki:

a) fizyczne;

b) chemiczne;

c) biologiczne;

d) psychofizyczne.

W trakcie szkolenia omawiane są:

  • najczęstsze wypadki przy pracy, które miały miejsce na ww. stanowisku pracy, oraz sposobów na uniknięcie ich w przyszłości
  • pracownikowi informacje na temat chorób zawodowych występujących na danym stanowisku pracy, oraz sposobów zminimalizowania ryzyka ich wystąpienia
  • wiedza i umiejętności dotyczące sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych
  • informacje na temat wykorzystywanych:środków ochrony zbiorowej, środków ochrony fizycznej i odzieży roboczej
  • z pracownikiem zagadnienia z zakresu pracy; zakresu obowiązków; rodzaju przedmiotów, narzędzi i maszyn, wykorzystywanych podczas pracy; sytuacji awaryjnych i sposobów reagowania na nie; procedur ewakuacji

Dzięki powyższym szkoleniom, a także aktualnemu szkoleniu okresowemu dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami, są Państwo uprawnieni do szkolenia okresowego swoich pracowników oraz do przeprowadzenia im Instruktażu stanowiskowego, który jest częścią szkolenia wstępnego.

Szkolenia wraz z testem egzaminacyjnym znajdują się na naszej platformie szkoleniowej: www.grupaformat.pl, a każdy z pracowników będzie miał możliwość przejścia testu w dowolnym dla niego momencie. Osoby, które udzielą wymaganą liczbę dobrych odpowiedzi otrzymają imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Minęło 5 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl