Szkolenie dla Pracowników Administracyjno-Biurowych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno- biurowych metodą samokształcenia kierowanego wykonywane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP.

Możliwość odbycia obowiązkowego szkolenia BHP w formie samokształcenia kierowanego została usankcjonowana prawnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP.


Uczestnicy szkoleń otrzymują:
1. Program szkolenia.
2. Skrypt samokształceniowy w tym.
3. Zestawy pytań kontrolnych.
4. Konsultacje telefoniczne - w razie potrzeby.
Po złożeniu egzaminu testowego uczestnicy uzyskują zaświadczenie ukończenia szkolenia, które ważne jest przez okres 6 lat.

 

Szkolenia wraz z testem egzaminacyjnym znajdują się na naszej platformie szkoleniowej: www.grupaformat.pl, a każdy z pracowników będzie miał możliwość przejścia testu w dowolnym dla niego momencie. Osoby, które udzielą wymaganą liczbę dobrych odpowiedzi otrzymają imienny certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Minęło 26 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl