Szkolenie wysokościowe

Prace na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Obowiązkiem pracodawcy i innej osoby kierującej pracownika do wykonywania pracy na wysokości jest przede wszystkim zapewnienie aby:
- prace te były bezpośrednio nadzorowane przez wyznaczone w tym celu osoby,
- załoga została wyposażona w odpowiednie środki zabezpieczające,
- pracownicy odbyli instruktaż obejmujący w szczególności informacje dotyczące: imiennego podziału pracy, kolejności wykonywania działań oraz wymagań w zakresie bhp przy poszczególnych czynnościach,
- dostęp do miejsc wykonywania prac miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie pracowników wykonujących i osób nadzorujących wykonywanie prac na wysokości z:
- obowiązującymi przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania prac na wysokości,
- sposobami zabezpieczania i nadzoru prac na wysokości,
- stosowania i doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej do wykonywania prac na wysokości,
- zapoznanie z instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac na wysokości oraz użytkowania i kontroli sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości dla pracowników wykonujących i nadzorujących prace na wysokości,
- przedstawienie tzw. listy kontrolnej dla osób nadzorujących wykonanie prac na wysokości.Szkolenia wraz z testem egzaminacyjnym znajdują się na naszej platformie szkoleniowej: www.grupaformat.pl, a każdy z pracowników będzie miał możliwość przejścia testu w dowolnym dla niego momencie. Osoby, które udzielą wymaganą liczbę dobrych odpowiedzi otrzymają imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Minęło 6 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl