Szkolenie z pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy dedykowany jest głównie dla:

  • pracowników w zakładach pracy wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
  • opiekunów w żłobkach, przedszkolach i szkołach
  • wychowawców, opiekunów na koloniach i wycieczkach
  • trenerów i instruktorów sportu i rekreacji
  • nauczycieli szkolnych i akademickich
  • trenerów sportowych
  • pilotów wycieczek i przewodników


Szkolenie obejmuje:
1. Postępowanie w zatrzymaniu krążenia u dorosłych,
2. Postępowanie przy podejrzeniu zawału serca,
3. Postępowanie w zakrztuszeniach,
4. Oparzenia,
5. Porażenie prądem elektrycznym,
6. Krwotoki, rany,
7. Wstrząs,
8. Złamania,
9. Postępowanie w omdleniach,
10. Postępowanie przy podejrzeniu napadu padaczkowego.

Szkolenia wraz z testem egzaminacyjnym znajdują się na naszej platformie szkoleniowej: www.grupaformat.pl, a każdy z pracowników będzie miał możliwość przejścia testu w dowolnym dla niego momencie. Osoby, które udzielą wymaganą liczbę dobrych odpowiedzi otrzymają imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Minęło 12 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl