Szkolenie BHP dla osób pracujących z azbestem

W wyniku realizacji przyjętej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r., w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), w której zobowiązano Radę Ministrów do opracowania programu zmierzającego do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski oraz realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, a także odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy i potrzeby oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających ten surowiec.

Szkolenie adresowane jest do osób:

  • pracujących w zakresie usuwania azbestu
  • transportu azbestu
  • składowania azbestu

Szkolenia wraz z testem egzaminacyjnym znajdują się na naszej platformie szkoleniowej: www.grupaformat.pl, a każdy z pracowników będzie miał możliwość przejścia testu w dowolnym dla niego momencie. Osoby, które udzielą wymaganą liczbę dobrych odpowiedzi otrzymają imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Minęła 1 godzina od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl