Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia BHP przeciwpożarowe online są nastawione na zapoznanie pracowników różnych zakładów pracy z podstawowymi zasadami prawa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) przepisów przeciwpożarowych,
b) postępowania na wypadek pożaru,
c) obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Uczestnicy szkolenia otrzymują drogą elektroniczną
- skrypt samokształceniowy
- konsultacje telefoniczne- w razie potrzeby

Szkolenia wraz z testem egzaminacyjnym znajdują się na naszej platformie szkoleniowej: www.grupaformat.pl, a każdy z pracowników będzie miał możliwość przejścia testu w dowolnym dla niego momencie. Osoby, które udzielą wymaganą liczbę dobrych odpowiedzi otrzymają imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Pamiętaj !
Pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracownika do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników (KP art. 2091
§2 oraz §3)
Minęło 6 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl