Dokumentacja RODO


Umowa RODO

Kompleksowa obsługa roczną z zakresu ochrony danych osobowych.


Umowa IOD

Powołanie wykwalifikowanego pracownika naszej firmy na IOD w Państwa podmiocie + opieka + sporządzenie lub aktualizacja dokumentacji.


Procedury Egzaminacyjne na rok 2020/2021

Przedstawione zgody, procedury oraz regulaminy mają za zadanie ułatwić odpowiednie dostosowanie jednostek oświatowych do panującej sytuacji oraz usprawnić przebieg przeprowadzanych egzaminów.


Polityka postępowania w sektorze ochrony zdrowia

Zapewnienie należytej ochrony danych pacjentów, biorąc pod uwagę fundamentalny cel w zachowaniu ochrony życia i zdrowia pacjentów.


Analiza Ryzyka RODO

Opracowanie Analizy Ryzyka RODO, przygotowanej z uwzględnieniem indywidualnego zakresu działania każdego podmiotu.


Regulamin wewnętrznych procedur

Ustalenie poprawnych praktyk ochrony danych, skatalogowanie,opis oraz zapobieganie możliwych naruszeń.


Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego - sektor prywatny

Dokument określający cel, zakres, zasady i miejsca zastosowania monitoringu oraz regulacje z nim związane.


Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego - sektor oświaty

Dokument określający cel, zakres, zasady i miejsca zastosowania monitoringu oraz regulacje z nim związane.


Rejestr Czynności Przetwarzania

Opracowanie Rejestru czynności przetwarzania, przygotowanego z uwzględnieniem zakresu działania każdego podmiotu.


Rejestr Kategorii
Czynności Przetwarzania

Opracowanie Rejestru kategorii czynności przetwarzania, przygotowanego z uwzględnieniem zakresu działania każdego podmiotu.


Instrukcja Zarządzania Systemem Infromatycznym

Opracowanie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym z uwzględnieniem zakresu działania każdego podmiotu.


Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Wprowadzenie spójnych zasad zachowania bezpieczeństwa danych osobowych w jednostce.


Analiza zasadności powołania DPO

Analiza zasadności powołania DPO, zgodnie z zaleceniem Grupy Robotniczej.


Sprawozdanie ze stanu RODO

Dokument weryfikujący poprawność wdrożenia procedur i dokumentów związanych z RODO.


Dokumentacja RODO

Opracowanie podstawowej i obowiązkowej dokumentacji z zakresu ochrony danych.


Zdalny audyt RODO

Przegląd, ocena, zalecenia dotyczące usprawnienia oraz zmiany istniejącej dokumentacji z zakresu RODO.


Stacjonarny audyt RODO

Przegląd, ocena, zalecenia dotyczące usprawnienia oraz zmiany istniejącej dokumentacji z zakresu RODO.

Minęły 3 godziny od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl