Rejestr czynności przetwarzania

Proponujemy Państwu jednorazowe opracowanie Rejestru czynności przetwarzania, przygotowanego z uwzględnieniem indywidualnego zakresu działania każdego podmiotu.
Obowiązek tworzenia dokumentu wynika z art. 30, ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prowadzenie Rejestru Czynności Przetwarzania


Zgodnie z art. 30 ust. 1 RODO każdy administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiada, zapis ten nie ma zastosowania do wyłącznie niewielkiej grupy podmiotów.
Obowiązek tworzenia dokumentu nie dotyczy Administratorów zatrudniających mniej niż 250 osób, chyba że:

  • przetwarzanie, którego dokonują, może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą
  • przetwarzanie nie ma charakteru sporadycznego
  • obejmuje szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art. 10

Głównym celem prowadzenia Rejestru jest realizacja zasady rozliczalności pod kątem ochrony danych osobowych. Pozwala to także na odpowiednie i świadome przystosowanie się do narzuconych wymogów, jak i na możliwość bieżącej kontroli przetwarzania danych w swoim podmiocie.

Minęły 2 minuty od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl