Sprawozdanie ze stanu RODO

Sprawozdanie ze sprawdzenia RODO sporządzono na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

Powyższy dokument to jednorazowe opracowanie dokumentu. Sprawozdanie w głównej mierze weryfikuje czy procedury i dokumenty związane ze zmianą przepisów z zakresu Ochrony Danych Osobowych zostały wdrożone w sposób prawidłowy.

Dokument przeznaczony jest aby:

  • określić stopień wdrożonych przygotowań do RODO
  • wyłonić ewentualne błędy i braki w dokumentacji
  • nakreślić zakres prac koniecznych do przygotowania
  • przygotować się do kontroli Urzędu Ochrony Danych
Minęło 11 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl