Regulamin monitoringu wizyjnego - Oświata

Ustawa o ochronie danych osobowych, dostosowująca Polskie przepisy do wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (RODO), zmieniła m. in. Prawo oświatowe. Od 25 maja 2018 obowiązują nowe warunki w sprawie monitoringu w jednostkach oświatowych.

Zmyślą o jednostkach oświatowych przygotowany został dokument określający:

  • cel, zakres, zasady i miejsca zastosowania monitoringu
  • regulacje dotyczące obowiązku informacyjnego, wraz ze wzorem klauzuli informacyjnej
  • regulacje dotyczące udostępniania zapisów z monitoringu, wraz ze wzorami wniosku o udostępnienie nagrań i ewidencji tych wniosków

oraz:

  • wzór ewidencji pracowników upoważnionych do pracy z systemem monitoringu
  • wzór oświadczenia dla pracowników z zapoznaniem się z regulacjami dotyczącymi monitoringu wizyjnegoPodstawa prawna:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  3. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
  4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
  5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Minęło 5 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl