Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Proponujemy Państwu jednorazowe opracowanie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, przygotowanej z uwzględnieniem indywidualnego zakresu działania każdego podmiotu.

Celem Instrukcji jest określenie sposobu zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, dokument opisuje w jaki sposób należy nadawać uprawnienia użytkownikom, określa sposób pracy w systemie informatycznym, procedury zarządzania oraz czynności mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego.ZAKRES INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA SYSTMEM INFORMATYCZNYM

 1. Stosowane metody I środki uwierzytelnienia;
 2. Poziom Bezpieczeństwa;
 3. Procedura rozpoczęcia, zawieszenia I zakończenia pracy w systemie;
 4. Procedury tworzenia kopii zapasowych;
 5. Sposób przechowywania elektronicznych nośników zawierających dane osobowe oraz kopie zapasowe;
 6. Zabezpieczenia przed działaniem złośliwego oprogramowania;
 7. Procedury wykonywania przeglądów I konserwacji systemu;
 8. Zasady korzystania ze służbowej poczty elektronicznej przez pracownika;
 9. Załączniki:
  • Schemat tworzenia kopii zapasowych;
  • Lista kontrolna kopii zapasowych;
  • Inwentaryzacja sprzętu;
  • Inwentaryzacja programów.
Minęło 8 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl