Zdalny audyt RODO

Pierwszym krokiem do prawidłowej realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy RODO na administratora danych jest przeprowadzenie audytu zgodności z RODO zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie nazywanego RODO) oraz zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych a także zgodnie z Polskimi Normami PN-EN ISO/IEC 27001.

Chcemy pomóc sprostać obowiązującym wymaganiom przepisów prawa i proponujemy dogodne rozwiązanie- z pomocą naszych audytorów w łatwy sposób przeprowadzony zostanie zdalny audyt dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Głównym celem naszej propozycji jest:

- przegląd,

- ocena,

- zalecenia dotyczące usprawnienia, a także nowelizacji istniejącej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, którą każdy podmiot przetwarzający dane osobowe jest zobowiązany posiadać.

Gwarantem odpowiednio dokonanej kontroli jest sporządzony protokół z audytu, zawierający szereg wniosków, opinii oraz sugestii, które pomogą w prawidłowy sposób dostosować się do wymogów przepisów prawa.

Minęły 2 minuty od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl