Analiza ryzyka RODO

Każdy podmiot, jednostka, bądź organizacja przetwarzająca dane narażona jest na wpływ czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych, które mogą spowodować naruszenie bezpieczeństwa, prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem: zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia, bądź dostępu do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 jednym z zadań Administratora Danych jest wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń, aby przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z RODO.

W celu przygotowania i przeprowadzenia analizy, wymagane jest profesjonalne podejście do zakresu ochrony informacji oraz danych, które pozwoli poznać szczegóły przeprowadzanych operacji przetwarzania danych wraz z warunkami środowiska, w którym odbywa się przetwarzanie.

Proponujemy Państwu jednorazowe opracowanie Analizy Ryzyka RODO, przygotowanej z uwzględnieniem indywidualnego zakresu działania każdego podmiotu.

ZAKRES ANALIZY RYZYKA RODO

  1. Opis Procedury Zarządzania Ryzykiem
  2. Opis Metody Szacowania Ryzyka
  3. Kontekst i Zagrożenia
  4. Tabela Szacowania Ryzyka
  5. Wnioski
Minęło 5 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl