Szkolenia RODO


Szkolenie ZOOM

Szkolenie odbywać się będzie poprzez aplikację ZOOM - jest to wideokonferencja z naszym wykwalifikowanym pracownikiem online podczas, której otrzymacie niezbędne informacje z zakresu danych osobowych.


Szkolenia sektorowe
(dla sektora medycznego);

Celem szkolenia będzie podniesienie wiedzy na temat konkretnych zagadnień dotyczących zmian w prawie dotyczących sektora medycznego.


Szkolenia sektorowe
(dla pomocy społecznej);

Celem szkolenia będzie podniesienie wiedzy na temat konkretnych zagadnień dotyczących zmian w prawie dotyczących pomocy społecznej.


Szkolenie dla AD

Szkolenie dedykowane dla Administratorów Danych. Szkolenie to zapewnia nabycie wiedzy potrzebnej do jak najlepszego wypełnienia zadań i obowiązków, jakie RODO nakłada na każdego Administratora.


Szkolenie dla IOD

Szkolenie to pozwoli nabyć odpowiednią wiedzę, rozwiać wszelkie wątpliwości oraz pomóc określić zakres zadań wynikających z obejmowania tego stanowiska.


Szkolenie dla pracowników

Szkolenie to zapewnia nabycie wiedzy potrzebnej do jak najlepszego wypełnienia zadań i obowiązków, jakie RODO nakłada na każdą osobę, której praca związana jest z danymi osobowymi.


Szkolenie dla ASI

Praktyczne szkolenie dla ASI dedykujemy administratorom systemów informatycznych, a także osobom odpowiedzialnym za koordynację prac


Szkolenie stacjonarne z zakresu ochrony danych

szkolenie stacjonarne dla pracowników przetwarzających dane osobowe.

Minęły 3 godziny od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl