Szkolenie dla Administratorów Systemów Informacji

W dobie powszechnej cyfryzacji, coraz bardziej wszechobecnych i rozbudowanych systemów informatycznych, nie możemy zapomnieć o kwestiach bezpieczeństwa informacji. Każdy administrator systemu informatycznego (ASI) musi wiedzieć, jak zagwarantować bezpieczeństwo oraz jakie wymogi prawa muszą spełniać systemy informatyczne znajdujące się pod jego pieczą.

Środowiska IT powinny gwarantować bezpieczeństwo w zakresie ochrony danych osobowych. Zdarza się i to dość często, że podczas audytów (nawet w dużych korporacjach), wykrywamy poważne uchybienia, które mogą skutkować wyciekiem lub utratą danych, konsekwencjami prawnymi jak również utratą dobrego wizerunku organizacji.

Naszym celem jest podnoszenie świadomości klientów poprzez przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Praktyczne szkolenie dla ASI dedykujemy administratorom systemów informatycznych, a także osobom odpowiedzialnym za koordynację prac.

Dowiedzą się Państwo:

  • jak spełnić wymogi prawa w systemie informatycznym;
  • jak stworzyć i wdrożyć procedurę bezpieczeństwa informatycznego;
  • jak zabezpieczyć infrastrukturę techniczną przed wyciekiem lub utratą danych,
  • jak skutecznie zabezpieczyć sprzęt użytkowników końcowych,
  • jak z dysków i innych nośników skutecznie usuwać dane.

 

Oferujemy :

  • Profesjonalne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych;
  • Omówienie wybranych przepisów prawa;
  • Możliwość przejścia szkolenia w dowolnym przez Państwa terminie;
  • Każda osoba, która pozytywnie przejdzie test otrzyma imienny certyfikat.
Minęła 1 godzina od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl