Szkolenie dla IOD

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, stworzyliśmy szkolenie dedykowane osobom pełniącym funkcję Inspektora Ochrony Danych. Szkolenie to pozwoli nabyć odpowiednią wiedzę, rozwiać wszelkie wątpliwości oraz pomóc określić zakres zadań wynikających z obejmowania tego stanowiska.

Reforma prawa ochrony danych osobowych nałożyła na Inspektorów obowiązek posiadania fachowej wiedzy na temat prawa i praktyk stosowanych w tej dziedzinie. Szereg zadań i obowiązków, powierzonych Inspektorowi ochrony danych, powinien być poparty odpowiednim zasobem wiedzy, który pozwoli pełnić funkcję w sposób prawidłowy, świadomy oraz co ważne odpowiedzialny.

Inspektor bierze udział we wszystkich sprawach dotyczących zapewnienia ochrony danych osobowych, jest stosownie wspierany przez Administratora w wypełnianiu swoich zadań, za które nie może być karany ani odwołany. Osoba pełniąca ta funkcje powinna cechować się należytą dyskrecją oraz nieposzlakowaną opinią, dzięki którym będzie w stanie sprostać wymogom przepisów prawa.

Dzięki naszemu szkoleniu Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie mógł odpowiednio wspomagać Administratora Danych oraz pracowników w spoczywających na nich obowiązkach, właściwego przeszkolenia personelu, kontrolowania wdrażania procedur zwiększających bezpieczeństwo danych w podmiocie oraz udzielania należytych informacji osobom wnioskującym, a także organowi nadzorczemu.

Oferujemy :

  • Profesjonalne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych;
  • Omówienie wybranych przepisów prawa;
  • Możliwość przejścia szkolenia w dowolnym przez Państwa terminie;
  • Każda osoba, która pozytywnie przejdzie test otrzyma imienny certyfikat.
Minęły 2 minuty od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl