Czy numer rejestracyjny pojazdu jest uznawany za daną osobową?

Czy numer rejestracyjny pojazdu jest uznawany za daną osobową?


Czym są dane osobowe?


Dane osobowe to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przykładem danych osobowych są: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer dowodu tożsamości, adres IP, dane o lokalizacji telefonu, adres e-mail, itp.

Dylematy związane z oceną czy numer rejestracyjny pojazdu stanowi dane osobowe


W zasadzie od momentu wejścia RODO w życie nieprzerwanie trwa spór o to, czy tablice rejestracyjne można zaliczyć do danych osobowych, czy nie. W teorii numer rejestracyjny identyfikuje pojazd, a nie osobę. Można przyjąć, że w przypadku części numerów rejestracyjnych można powiązać je z konkretną osobą, dotyczyć to będzie samochodów osób prywatnych. W takim przypadku, zgodnie z definicją cytowaną powyżej, można uznać numer rejestracyjny jako dane osobowe. Takie stanowisko zajął Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 2020 roku. Jednocześnie należy wskazać, że nie wszystkie tablice rejestracyjne da się przypisać do konkretnej osoby (np. samochody firmowe, finansowane w leasingu, kredycie, posiadające tablice specjalne, samochody z wypożyczalni, itp.). Z tego powodu prawdopodobnie swoją interpretację, różniącą się od stanowiska Prezesa UODO, wyrażają w swoich wyrokach Sądy Powszechne. Poniżej stanowisko NSA, który to wskazuje, że w większości przypadków numer rejestracyjny identyfikuje pojazd nie osobę i jest stosunkowo trudno w sposób łatwy dokonać takiego powiązania.
Mając na uwadze tak niejednolitą interpretację przepisów o ochronie danych, niewątpliwie zasadnym jest rozsądne i ostrożne podchodzenie do jakichkolwiek form wykorzystywania (upubliczniania) numerów rejestracyjnych pojazdów należących do osób trzecich. W szczególności upubliczniając w jakiejkolwiek formie dane rejestrowe pojazdu (nagranie z kamery samochodowej, zamieszczenie w sieci zdjęcia nieprawidłowo zaparkowanego samochodu itp.) należy mieć na uwadze, że w razie zarzutu takiego niewłaściwego działania, spotkać można się nie tylko z  zarzutem naruszenia danych osobowych, ale również dóbr osobistych, jakim jest m. in. prawo do prywatności. Osoba uznająca się za poszkodowaną z tych tytułów może zaś dochodzić swoich roszczeń niezależnie na podstawie przepisów o ochronie danych, jak i przepisów Kodeksu Cywilnego. Dlatego na przykład w relacjach medialnych widzimy, że numery rejestracyjne pojazdów (zdjęcia, relacja wideo) są „zamazywane”.
 

Stanowisko UODO – numer rejestracyjny pojazdu

 


Numery rejestracyjne, którymi właściciele dysponują przez cały czas posiadania pojazdu, mogą pozwolić na identyfikację konkretnych osób nie tylko odpowiednim organom, ale również osobom fizycznym np. sąsiadom, znajomym, współpracownikom. Są oni w stanie powiązać numer rejestracyjny pojazdu z konkretną osobą. Ponadto inne osoby także mogą na podstawie numeru rejestracyjnego zidentyfikować właściciela pojazdu, składając odpowiednio uzasadniony wniosek do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Są więc takim samym rodzajem danych jak adres e-mail czy numer PESEL – taki pogląd przedstawił rzecznik prasowy UODO, powołując się na interpretację z 2020 roku Jana Nowaka, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego - numer rejestracyjny pojazdu


NSA orzeczeniem z dnia 28 czerwca 2019 roku (I OSK 2063/17) uznał, że:
„Numer rejestracyjny służy przede wszystkim identyfikacji pojazdu i do niego jest przypisany. Z tych samych pojazdów korzystają bowiem często różne osoby, w różnych miejscach, są one niejednokrotnie rejestrowane na więcej niż jeden podmiot. Zatem w takich sytuacjach nie da się powiązać pojazdu z określoną osobą w sposób łatwy i niewymagający nadzwyczajnych nakładów. Numer rejestracyjny identyfikuje pojazd, a nie osobę”


Jednocześnie wyraził pogląd, że:


„Numer rejestracyjny pojazdu może prowadzić do identyfikacji osoby, a zatem stanowi on dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych”
NSA orzeczeniem z 14 maja 2021 r. (sygn.: III OSK 1466/21) uznał:
„…iż co do zasady numery rejestracyjne pojazdu same w sobie nie stanowią danych osobowych. Istnieją jednak sytuacje, kiedy mając na uwadze całokształt okoliczności towarzyszących, uznać można, iż sama informacja zawarta na tablicy pojazdu (np. spersonalizowany numer lub numer umieszczony na unikatowym egzemplarzu pojazdu) pozwala przypisać ją do jego zindywidualizowanego właściciela bądź posiadacza”

Minęło 22 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl