Inne


IOD – aplikacja

Aplikacja, ułątwiająca pracę Inspektora w obsługiwanych podmiotach obowiązki nałożone przez RODO.


Jednolita Analiza Kontrolna KRI

Sprawdzenia na jakim poziomie kształtuje się poziom utraty danych osobowych.


Kontrola Zarządcza w Jednostkach Oświatowych

Ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.


Kontrola Zarządcza w Placówkach Ochrony Zdrowia

Ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.


Kontrola Zarządcza w Urzędach Miast i Gmin

Minęły 2 godziny od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl