Sprawozdanie ze stanu RODO
w twojej firmie - GRATIS!!!

Powyższy dokument to jednorazowe opracowanie dokumentu. Sprawozdanie w głównej mierze weryfikuje czy procedury i dokumenty związane ze zmianą przepisów z zakresu Ochrony Danych Osobowych zostały wdrożone w sposób prawidłowy. Dokument przeznaczony jest aby: określić stopień wdrożonych przygotowań do RODO, wyłonić ewentualne błędy i braki w dokumentacji, nakreślić zakres prac koniecznych do przygotowania, przygotować się do kontroli Urzędu Ochrony Danych


Minęła 1 godzina od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl